За PaVe

Магазин PaVe не е просто място, където някой може да се купи нещо.

Магазин PaVe е място където освен, че ще намерите необходимте консумативи, аксесоари и велосипеди, е място където ще получите ценен съвет и нужното внимание. Тук звездата е Клиентът!

Бойко Танчев

Comments / Коментари

0 comments

Write a comment / Напишете коментар

Comments are moderated / Коментарите са с удобряване